Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt eBook

Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Åsa Örnberg. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt online.
Tortedellemiebrame.it Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt Image
BESKRIVNING

Sedan 1990-talet överlämnas i allt högre grad traditionell kommunal verksamhet till privaträttsliga subjekt i form av privata och kommunägda företag. Det gäller allt från vård, skola och omsorg till fastighetsförvaltning, energi- och vattenförsörjning. I samhällsdebatten diskuteras frågor som kvalitet, villkor vid kommunala försäljningar av skolor och hemtjänst samt vinster i välfärden. Det som inte riktigt har kommit fram i debatten är de komplexa rättsliga problem som uppstår då kommuner överlämnar offentlig verksamhet till privaträttsliga subjekt. Att den svenska rättsordningen och EU-rätten vilar på olika grundval - organisatorisk kontra funktionell - medför ytterligare svårigheter. När traditionellt kommunala verksamhetsområden konkurrensutsätts blir gränsen mellan den kommunala sektorn och det privata näringslivet otydlig. De rättsliga problem som uppkommer kan innebära risk för försämrad rättssäkerhet för enskilda, för att kommuner överskrider sitt kommunala kompetensområde och att den kommunala demokratin försvagas. I avhandlingen används de fristående skolorna som ett exempel för att belysa de otydligheter som uppstår. Författaren undersöker i avhandlingen innebörden av de föreskrifter och principer som reglerar kommuners möjligheter att överlämna uppgifter till privaträttsliga subjekt, under vilka förutsättningar överlämnanden kan ske och vilka de rättsliga konsekvenserna är ur ett konstitutionellt, EU-rättsligt och kommunalrättsligt perspektiv. Frågan om EU-rättens inverkan på den kommunala verksamheten är en central del i undersökningen.

Bolagisering av sjukhus - Lund University

Sedan 1990-talet överlämnas i allt högre grad traditionell kommunal verksamhet till privaträttsliga subjekt i form av privata och kommunägda företag. Det gäller allt från vård, skola och omsorg till fastighetsförvaltning, energi- och vattenförsörjning. I samhällsdebatten diskuteras frågor som kvalitet, villkor vid kommunala försäljningar av skolor och hemtjänst samt vinster i ...

FILNAMN: Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt.pdf

DIMENSIONERA: 3,83 MB

ISBN: 9789172235502

Advokatsamfundet - Några nya avhandlingar mars-april

Skip to main content. swedish website; Menu. Home; International Admissions. Why study at Lund University
RELATERADE BÖCKER
Jag vet att du väntar på mig
Partydrottningen
Notguide för gitarr inkl CD : notläsning för akustisk gitarr - enkelt och snabbt
Tara är barnskötare
Sammansvärjningen : Hur Ryssland hjälpte Donald Trump in i Vita huset
Morden på Mörkö
Paradoxer : boken som utmanar din upplevelse av allt som finns omkring dig
Gud, barmhärtighetens Fader
Marlene Mårtensson. Sjömansknopen
Mikrovanor : de minimala förändringarna som ger maximala resultat
Vår i Paris
Aprilhäxan
Lady Chatterleys älskare (lättläst)
Världsreportern från Kristianstad
En reskamrat