Fronesis 58-59. Solidaritet eBook

Fronesis 58-59. Solidaritet är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Émile Durkheim,Will Kymlica,Hauke Brunkhorst,Olle Sahlström. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Fronesis 58-59. Solidaritet online.
Tortedellemiebrame.it Fronesis 58-59. Solidaritet Image
BESKRIVNING

SOLIDARITETI slutet av 1800-talet avsåg solidaritet främst sammanhållning i det nationella samhället i en tid av växande klassmotsättningar, men inom arbetarrörelsen även arbetarklassens inre sammanhållning och lojalitet. Det är i dag inte längre självklart att solidaritet enbart avser sammanhållningen inom en nationalstat, en klass eller någon annan avgränsad grupp. I en värld där det ömsesidiga beroendet mellan människor växer blir behovet av sammanhållning tvärsöver nationsgränser större. Samtidigt ser vi i dag hur nynationalistiska strömningar idealiserar föreställningar om den nationella sammanhållningen i det förflutna. I Fronesis nr 58-59 undersöker vi vad solidaritet betyder i dag. I en rad nyskrivna och översatta artiklar diskuteras solidaritetens samtida former och förutsättningarna för en inkluderande solidaritet i ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle. Vad innebär samhällssolidaritet i en tid präglad av ojämlikhet, ekonomisk globalisering och framväxande nationalism? Vilka former tar sig solidariteten inom välfärdsstaten - och vilka är vi egentligen solidariska med? Den kanadensiske politiske filosofen Will Kymlicka argumenterar i sin text för att varken nyliberal mångkulturalism eller välfärdschauvinism leder till hållbara samhällsmodeller och menar att solidariteten i välfärdssamhällen måste utgå från ideal om social rättvisa. Författaren Olle Sahlström belyser i sin essä de olika idéerna om solidaritet inom arbetarrörelsen och kyrkan utifrån egna upplevelser inom fackföreningsrörelsen och Svenska kyrkans flyktingarbete, i förhållande till solidaritetsarbete under den stora flyktinginvandringen till Sverige 2015. Den tyske sociologen Hauke Brunkhorst diskuterar utsikterna för en demokratisk solidaritet i en alltmer globaliserad värld. Den franska sociologen Nathalie Karagiannis uppmärksammar i sin text hur de politiska konflikternas nya former förändrar solidaritetens förutsättningar och uttryck. Sociologen Carl Cassegård skriver om »individualiserad solidaritet« och framväxten av den så kallade Otaku-kulturen i dagens Japan. Innehåll i Fronesis nr 58-59 (256 sidor): Magnus Wennerhag och Johan Lindgren: Från sammanhållning till solidaritetArto Laitinen och Anne Birgitta Pessi: Solidaritet i teori och praktikÉmile Durkheim: Arbetsdelningen i samhälletJohan Lindgren och Magnus Wennerhag: Solidaritet under nya förutsättningar Steinar Stjernø: Solidaritetstanken i EuropaHauke Brunkhorst: Global solidaritet. Den demokratiska solidaritetens öde i en global tidsålder Nathalie Karagiannis: Mångfaldig solidaritet. Autonomi och motståndAnton B. Andersson och Enna Gerin: Solidariteten och välfärdsstatenWill Kymlicka: Solidaritet i heterogena samhällen. Bortom nyliberal mångkulturalism och välfärdschauvinismPeter A. Hall: Den sociala solidaritetens politiska källorCarl Cassegård: Om den individualiserade solidaritetens möjligheterMajsa Allelin och Tobias Davidsson: Om klassolidaritet och gränsdragningarOlle Sahlström: Åsa Romsons tårar Redaktörer: Magnus Wennerhag och Johan Lindgren. Redaktion: Majsa Allelin, Anton B. Andersson, Tobias Davidsson, Enna Gerin, Elias Isaksson och David Lindberg.

Tidskriftsbutiken

I Fronesis nr 58-59 undersöker vi vad solidaritet betyder i dag. I en rad artiklar diskuteras solidaritetens samtida former och förutsättningarna för en inkluderande solidaritet i ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle.

FILNAMN: Fronesis 58-59. Solidaritet.pdf

DIMENSIONERA: 3,83 MB

ISBN: 9789198245776

SOLIDARITET | Fronesis

(ersätts av plugin) » Read more about: Placeholder: Förlagsinfo »
RELATERADE BÖCKER
Paketet
Hlins hus
Störd och skakad, novell ur Krimineller II
Kriminalstatistik 2013
Hjärta av is
Siste man släcker ljuset : kan hela Sverige leva?
Ord&Bild 5(2012) Konstnärlig forskning. Tage Aurell
Goda Grunder svensk-spansk ordlista
Trädgårdsanläggning nr 2
Sladdisen : en bok om min barndom
Bidrag Till Skandinaviens Historia Ur Utla Ndska Arkiver Samlade Och Utgifna AF C. G. S.
Processen : möten, mediciner, beslut
Fragment : poesi från hjärtat
Tankar om Gud - Fadern, Sonen och Anden : predikosamling
Avdelningen för känsliga brott
1873
Bang 3(2013) Tema arbete
Migration och anpassning : den okända resan