Praktiska grunder för omvårdnad eBook

Praktiska grunder för omvårdnad är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Nina Jahren Kristoffersen,Finn Nortvedt,Eli-Anne Skaug,Janeth Leksell,Ingalill Källström Karlsson. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Praktiska grunder för omvårdnad online.
Tortedellemiebrame.it Praktiska grunder för omvårdnad Image
BESKRIVNING

Praktiska grunder för omvårdnad redogör för sjuksköterskans ansvar för omvårdnaden utifrån patientens behov. Genom att pedagogiskt beskriva praktiska färdigheter och etiska värderingar ger boken en bra grund för blivande sjuksköterskor. Den här boken ingår i en serie om två titlar: del 1 Teoretiska grunder för vårdande och del 2 Praktiska grunder för omvårdnad. Läs mer Att arbeta som sjuksköterska kräver kunskap om människors grundläggande behov, en vilja och nyfikenhet att förstå hur olika personer upplever sin situation när de drabbas av sviktande hälsa och förmåga samt handlag att utföra omvårdnadsåtgärder. Denna lärobok är ett stöd för att tillägna sig dessa kunskaper. Lärandet stöds av fallbeskrivningar och reflexionsfrågor samt ett rikt bildmaterial. I slutet av varje kapitel finns sökord på engelska och svenska för den som vill läsa mer. Om författarna Redaktörer för boken är Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt, Eli-Anne Skaug, Janeth Leksell samt IngaLill Källström Karlsson. Författarna till kapitlen har alla bidragit med sin teoretiska och kliniska kompetens samt med erfarenheter från undervisning på universitet och högskola.

Institutionen för omvårdnad - umu.se

Praktiska grunder för omvårdnad redogör för sjuksköterskans ansvar för omvårdnaden utifrån patientens behov. Genom att pedagogiskt beskriva praktiska färdigheter och etiska värderingar ger boken en bra grund för blivande sjuksköterskor. Den här bo...

FILNAMN: Praktiska grunder för omvårdnad.pdf

DIMENSIONERA: 3,16 MB

ISBN: 9789147114122

Institutionen för omvårdnad - umu.se

Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 högskolepoäng Practical Fundamentals In Nursing and Safety, 15 credits Kursplan för studenter höst 2019
RELATERADE BÖCKER
Kompisar - Kompisböcker Handledning och inspiration
Mitt barn på nätet
Bullet journal-metoden : samla dina tankar, organisera ditt liv, forma din framtid
Kälarne : en berättelse om ett stationssamhälle
NE Årsband 2015
Övervinnande liv
Orsak: våldtäkt : om våldtagna män i medicinsk praktik
Titanic ? den osänkbara drömmen
Englands historia Del 2 : 1600 till idag
Symbolens Skugga
Bookshot: Vilddjur
Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan. SOU 2018:33 : Delbetänkande från Aggressionsbrottsutredningen