Momsens faktureringsregler, m.m. eBook

Momsens faktureringsregler, m.m.-boken skrevs 2010-07-30 av författaren Björn Forssén. Du kan läsa Momsens faktureringsregler, m.m.-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida tortedellemiebrame.it. Du hittar också andra böcker av författaren Björn Forssén.
Tortedellemiebrame.it Momsens faktureringsregler, m.m. Image
BESKRIVNING

I "Momsens faktureringsregler, m.m." får läsaren det titeln uttrycker. En grundlig genomgång ges av de särskilda faktureringsregler som gäller för momsen. Dessutom berörs även i viss mån för sammanhanget bl.a. redovisningsreglerna för momsen, periodisk sammanställning, bokföringslagen och kraven på att ha kassaregister. Frågor som i första hand behandlas i denna skrift är: vem som är faktureringsskyldig, när faktureringsskyldighet inträder, vad fakturan skall innehålla och hur faktureringsskyldigheten skall fullgöras. Innehållsförteckningen ger i sig denna överblick. Läsaren hittar därför mycket lätt till sitt problem om fakturan och momsen via innehållsförteckningen, där nyss nämnda frågor är rubrikerna till de centrala kapitlen 2-5. En särskilt matnyttig del i boken är avsnitten under 4.4, där det finns en genomgång av alla punkter som mervärdesskattelagen ställer upp för att en faktura över huvud taget skall anses föreligga enligt mervärdesskattelagen. Det är något annat än vad som vanligen benämns faktura enligt bokföringslagen. Dessutom tar denna bok upp bl.a. tillämpningsproblem och de momsmässiga faktureringsreglernas förhållande till andra begrepp inom mervärdesskattelagstiftningen än det för dem gällande näringsidkare, såsom skattskyldig och registreringsskyldig, samt förhållandet till bokföringslagens regler om verifikation av affärshändelsen. Särskilda frågor för sammanhanget om mellanmän och factoring behandlas också. Reglerna som berörs är de som gällde per den 1 januari 2010. Björn Forssén är advokat och arbetar med bl.a. skatterättsliga frågor.

Momsens faktureringsregler, m.m. - Björn Forssén - häftad ...

Momsen är normalt 12 procent på rumsuthyrning i hotell-, pensionats- och vandrarhemsverksamhet eller liknande. Momsen är 12 procent även för vissa andra tjänster, som har ett nära samband med rumsuthyrningen till exempel frukost, parkering, telefon, bad och bastu samt tvätt.

FILNAMN: Momsens faktureringsregler, m.m..pdf

DIMENSIONERA: 2,59 MB

ISBN: 9789172234178

Momskartan - Skattskyldighet, avdragsrätt, redovisning ...

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) att tillämpas fr.o.m. 1996 års fastighetstaxering ; Lagar & förordningar. Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199) Fastighetstaxeringslag (1979:1152)
RELATERADE BÖCKER
Energibollar : proteinrika recept för välbefinnande och ökad livskraft
Rätt till medborgarskap? : om de svenska naturalisationsreglerna
Boken om Jules Sylvain
Historien om Tracy Beaker
Processledning i teori och praktik
Klang, Bacchi barn
Superstörsta korsordsboken
Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärobok
Om någon du känner har ångest, fobier eller tvångstankar. Tänk om jag är knäpp?!
När livet svänger : för föräldrar till barn och unga med diabetes