Sjuksköterskans telefonrådgivning eBook

Vill du läsa Sjuksköterskans telefonrådgivning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Anna Carin Wahlberg. Att läsa Sjuksköterskans telefonrådgivning online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Sjuksköterskans telefonrådgivning Image
BESKRIVNING

Telefonsjuksköterskor har funnit ända sedan 1930-talet, men det är först i våra dagar som yrket erkänns som en egen specialitet. Allt fler möten mellan vården och vårdsökande sker per telefon, vilket ställer höga krav på sjuksköterskans yrkeskunnighet. Boken är i första hand avsedd för sjuksköterskeutbildningar och kurser i telefonrådgivning. Den kan också med fördel användas av redan yrkesverksamma sjuksköterskor.

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård - Medicin ...

Del I. Telefonrådgivning i hälso- och sjukvård, 7,5 hp - Bedömning av vårdbehov vid telefonrådgivning - Etik och yrkesroll för telefonsjuksköterskor - Stress och coping - Hälso- och sjukvårdens organisation i respektive län - Lagar och författningar Del II Hälsokommunikation med inriktning mot telefonrådgivning, 7,5 hp

FILNAMN: Sjuksköterskans telefonrådgivning.pdf

DIMENSIONERA: 5,27 MB

ISBN: 9789147052974

Sjuksköterska Telefonrådgivning Jobs, Employment - maj ...

Som sjuksköterska i hemsjukvården har du ett omvårdnadsansvar för patienter i ordinärt boende och de helger och kvällar du jobbar ansvarar du också för brukarna i de kommunala boendena. Som sjuksköterska i hemsjukvården har du ett omväxlande arbete med ett områdesansvar och där du jobbar "tvilling" med en av sjuksköterskorna i HSV söder.
RELATERADE BÖCKER
Pärlsystern : Ceces bok
Hudlös
Olav Audunsson och hans barn
Hälsinglands flora (2 volymer)
Ett annorlunda du : reflektioner kring religionsdialog
Gräspojken
De mörkermärkta
Sonen som försvann : till psykos droger kriminalitet
I skuggornas ständiga larm
Shoah : de överlevande berättar
cirklar cirklar cirklar liknande vatten bubblor målarbok rolig avkopplande vara zen av konstnären Grace Divine
Äppelblom
Page not found
Historiens tyranner
Cabaret
Jag andas, alltså finns jag
En bok om Thomasevangeliet