Transspråkande i svenska utbildningssammanhang eBook

Vill du läsa Transspråkande i svenska utbildningssammanhang pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Bethanne Paulsrud,Jenny Rosén,Boglárka Straszer,Åsa Wedin. Att läsa Transspråkande i svenska utbildningssammanhang online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Transspråkande i svenska utbildningssammanhang Image
BESKRIVNING

Begreppet transspråkande är användbart för att analysera språkande där en mångfald av språkliga resurser ingår. Transspråkande som pedagogik utmanar traditionella förhållningssätt och arbetssätt till förmån för sådana där elevernas språkliga repertoarer erkänns och används i lärprocesser. Transspråkande som praktik innebär därmed att man i den pedagogiska verksamheten utgår från flerspråkighet som norm för människors sätt att vara i och använda språk. Författarna i denna antologi utforskar transspråkande i svensk utbildningskontext från förskola till högre utbildning och i relation till svenska styrdokument och rådande pedagogiska villkor. Syftet är att studera och synliggöra språkideologiska, teoretiska och pedagogiska perspektiv på transspråkande, bland annat som resurs för elevers utveckling och lärande, i förhållande till digitala medier, som meningsskapande praktik, som norm och ideologi samt som rum för transspråkande. Boken aktualiserar på så sätt frågor som många lärare brukar ställa om hur en transspråkande undervisning kan se ut och vad teoretiska och ideologiska reflektioner kring den kan innebära för den dagliga praktiken.  Transspråkande i svenska utbildningssammanhang vänder sig främst till lärarstuderande, verksamma lärare och andra med intresse för flerspråkighet och lärande.

Åsa Wedin - Personlig presentation - Högskolan Dalarna

Transspråkande och multimodalitet i grundläggande skriftsspråksundervisning inom sfi, Pedagogisk forskning i Sverige, 2018, No. 1-2, 15-38. Artikel : refereegranskat. Wedin, Åsa, Warström, Jennie. De värdefulla tambursamtalen med nyanlända föräldrar, Ingår i: Svenska som andraspråk i förskolan, Natur och kultur, 2018

FILNAMN: Transspråkande i svenska utbildningssammanhang.pdf

DIMENSIONERA: 5,30 MB

ISBN: 9789144119755

Transspråkande i svenska utbildningssammanhang ...

Svenska för invandrare - mellan samhällsdeltagande och anställningsbarhet, Ingår i: Pedagogiskt arbete i Sverige, Högskolan Dalarna, 2014. Kapitel av bok. Rosén, Jenny .
RELATERADE BÖCKER
Dödligt bedrägeri
Stärk din kreativa självbild ?och kom igång med att skapa
Stenhuggaren
Mitt Sjuttiotal
Invasion
Bevisrätt C : bevisvärdering
Den åttonde dödssynden
Inferno
Slutbantat : förstå din kropp och få en vikt som håller livet ut
Födda i våldets tecken
Att mötas som kungar
Tjejerna på höjden
Tortyrens återkomst
Avslöjandet
Spirou. Nicke gifter sig
Den nyupptäckta hällristningen vid Berga-Tuna i Södermanland. Återutgivning av text från 1922
Hjärngänget
Förlorade sonens återkomst