Sten Selander : lyrik och litteraturkritik 1916-1957 eBook

Sten Selander : lyrik och litteraturkritik 1916-1957 är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Bengt Landgren. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Sten Selander : lyrik och litteraturkritik 1916-1957 online.
Tortedellemiebrame.it Sten Selander : lyrik och litteraturkritik 1916-1957 Image
BESKRIVNING

Sten Selander (18911957) var poet, tongivande teater- och litteraturkritiker, naturvetenskaplig forskare och docent i växtbiologi vid Uppsala universitet, ledamot av Svenska Akademien och mycket annat. Han växte upp i ett förmöget Stockholmshem på Regeringsgatan fadern, August Strindbergs syssling, var berömd bakteriolog studerade naturvetenskapliga ämnen i Uppsala på 1910-talet, men övergick snart till skönlitterärt författarskap, essäistik och kulturjournalistik i Stockholmspressen. Från början, under första världskriget, var Selander starkt konservativ med ideologisk hemvist i den tyskvänliga unghögerrörelsen. Men tidigare än de flesta observerade han hotet mot demokratin från fascism, nazism och stalinism. Mycket tidigt varnade han också för miljöförstöringen i industrialiseringens, urbaniseringens och motoriseringens spår. Sten Selander publicerade nio diktsamlingar, ett tiotal essäsamlingar och mer än tusen tidningsartiklar i mycket olika ämnen: roman-, lyrik- och teaterrecensioner, artiklar om svensk natur, engelsk inrikespolitik och engelskt samhällsliv, idrottsreportage och frontreportage från finska vinterkriget 193940. Selander intog under 1920-, 30- och 40-talet en central position i svensk kulturdebatt och invecklades i flera häftiga strider, bland annat med 40-talisterna. Som poet gjorde han sina främsta insatser med Sommarnatten (1941) och den postumt utgivna Avsked (1957), som utgör konstnärliga höjdpunkter både i hans diktning och i svensk 40- och 50-talslyrik. Boken är den första undersökningen av hela Selanders författarskap: lyriken från debuten 1916 till dödsåret 1957, litteraturkritiken, essäerna och den aldrig avslutade biografin över Sven Hedin. Bengt Landgren är sedan 1982 professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Han har utgivit böcker om bl.a. Gunnar Ekelöf, Hjalmar Gullberg, Hermann Broch, Johannes Edfelt, August Strindberg, Rainer Maria Rilke, Erik Lindegren, Gunnar Tideström, Gunnar Mascoll Silfverstolpe samt om svensk akademisk litteraturundervisning under 1900-talet. Bengt Landgren är ledamot av Vitterhetsakademien och Det Norske Videnskaps-Akademi. Han har varit ordförande i Strindbergssällskapet och Svenska Litteratursällskapet.

Sten Selander - poet, naturvän och samhällskritiker - Samtiden

I dag är det inte många som minns Sten Selander. Men på sin tid var han en läst poet, respekterad kritiker och framträdande konservativ intellektuell. Ur glömskan dras han av Uppsalaprofessorn Bengt Landgren i en gediget insiktsfull, om än i detaljer nonchalant, biografi, "Sten Selander - lyrik och litteraturkritik 1916 - 1957".

FILNAMN: Sten Selander : lyrik och litteraturkritik 1916-1957.pdf

DIMENSIONERA: 5,66 MB

ISBN: 9789178447688

Sten Selander - Newikis

Forser, Tomas Kritik av kritiken : 1900-talets svenska litteraturkritik Gråbo: Anthropos, 2002 Läses: Kapitlen "Vad är en recension?" och "Kritik som litteratur?" Se bibliotekets söktjänst. Landgren, Bengt Sten Selander : lyrik och litteraturkritik 1916-1957 Hedemora: Gidlund, 2009 Läses: Kapitel IV, " Selander och modernisterna"
RELATERADE BÖCKER
Tapas
Fritz the Cat
Penelopes väv : För en filosofisk och teologisk pathologi
Flash CC Grunder
Mot maktens språk
Om Buddha återvände
Kärlekens gärningar. Några kristliga överväganden i form av tal
Det går att få ut lite till : tankar om det som kallas livet
Mamma försökte: En novell ur Mamma försökte
En studie av den medicinska dokumentationen i läkarsekreterarens yrkesvärld
Konsten att bli karismatisk - Med retorik
Bakom trädet ryggar
Sömnproblem? Svårt att sova? - Prova ljudbok
Rorsmans Dermatologi Venereologi