Att testa barn och ungdomar : om testmetoder i psykologiska utredningar eBook

Att testa barn och ungdomar : om testmetoder i psykologiska utredningar är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ann-Charlotte Smedler,Eva Tideman. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Att testa barn och ungdomar : om testmetoder i psykologiska utredningar online.
Tortedellemiebrame.it Att testa barn och ungdomar : om testmetoder i psykologiska utredningar Image
BESKRIVNING

Att testa barn och ungdomar är en unik svensk grundbok i psykologisk testning och utredning av barn och ungdomar. Den är en uppdaterad och utökad version av klassikern Att testa barn. Författarna förklarar i vilka sammanhang det kan vara aktuellt att testa barn och ungdomar, och går grundligt igenom relevant psykometri samt hur man väljer testmetod. Centrala test presenteras och granskas: utvecklings- och begåvningstest, specifika funktionstest och personlighetstest. Utifrån sin mångåriga erfarenhet beskriver författarna vad man ska tänka på i den praktiska testsituationen, hur man kan öva på testning och hur olika testresultat kan tolkas. I boken beskrivs även hur man återför utredningsresultat i skriftliga psykologutlåtanden och i samtal. Ett särskilt kapitel ägnas åt testning av barn med annan språklig och kulturell bakgrund.  Test är hjälpmedel som kräver gedigna psykologiska kunskaper och kritiskt tänkande för att användas rätt. Författarna förespråkar därför en helhetssyn, och att testresultat måste vägas samman med all annan information om barnet eller tonåringen. Boken riktar sig till studerande på psykologprogrammet och utbildningar inom neuropsykologisk testning, till yrkesverksamma psykologer samt andra som vill lära sig mer om psykologisk testning och utredning av barn och ungdomar.

Neuropsykologisk utredning - Wikipedia

Kärlek och stålull Gothia förlag : 2007 : Att testa barn och ungdomar : om testmetoder i psykologiska utredningar Smedler Ann-Charlotte, Tideman Eva, Smedler Ann-Charlotte 1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 279 s. : Omslagsbild ISBN: 978-91-27-11692-4 (inb.) Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Starke Mikaela

FILNAMN: Att testa barn och ungdomar : om testmetoder i psykologiska utredningar.pdf

DIMENSIONERA: 4,72 MB

ISBN: 9789127116924

Att testa barn och ungdomar - Natur & Kultur

Att testa barn och ungdomar är en unik svensk grundbok i psykologisk testning och utredning av barn och ungdomar. Den är en uppdaterad och utökad version av klassikern Att testa barn. Författarna förklarar i vilka sammanhang det kan vara aktuellt att testa barn och ungdomar, och går grundligt igenom relevant psykometri samt hur man väljer testmetod.
RELATERADE BÖCKER
Samoca je slabost nas jakih
Slagskämpen
Outdoorkartan Jäkkvik Ammarnäs : Blad 5 Skala 1:75 000
Kärlekens stjärna
Havet steg
Människans livsvärldar
Makt & minne : en historia om boken
Istanbul
Hur du hör Guds röst
Fantomen Årgångar 1968 del 2
Att leverera IT-tjänster : hur du får ITIL att fungera
Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Ds 2016:26. : Från Enheten för diskrimineringsfrågor
Det kungliga året 2017
Karolinas Poltava
Hellre en skrynklig själ än ett slätstruket liv : dagsverser
Kort & koncist : aforismer & noveller
Gert Marcus : distansens förvandling
Att hata allt mänskligt liv