Nationella trygghetsundersökningen NTU 2018. Brå rapport 2019:1 : Om utsatthet, otrygghet och förtroende eBook

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2018. Brå rapport 2019:1 : Om utsatthet, otrygghet och förtroende är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Brottsförebyggande Rådet,Brå. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Nationella trygghetsundersökningen NTU 2018. Brå rapport 2019:1 : Om utsatthet, otrygghet och förtroende online.
Tortedellemiebrame.it Nationella trygghetsundersökningen NTU 2018. Brå rapport 2019:1 : Om utsatthet, otrygghet och förtroende Image
BESKRIVNING

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom post och webbenkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.Undersökningen belyser frågeställningar somVilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i en storstad eller på landsbygden? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen? För den specialintresserade finns metodbeskrivning och frågeformulär för rapporten i NTU 2018. Teknisk rapport, som går att ladda ner på Brås webbplats (2019:2).

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2018. Brå rapport ...

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2018 - Om utsatthet, otrygghet och förtroende. I den här rapporten redovisas de övergripande resultaten från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2007-2018. Av de 200 000 personer som ingick i urvalet i NTU 2018 var det cirka 74 000 personer som deltog.

FILNAMN: Nationella trygghetsundersökningen NTU 2018. Brå rapport 2019:1 : Om utsatthet, otrygghet och förtroende.pdf

DIMENSIONERA: 2,73 MB

ISBN: 9789188599063

Nationella trygghetsundersökningen (NTU ... - Brå

I dagarna presenterade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sin årliga redovisning av den Nationella trygghetsundersökningen (NTU).NTU syftar till att "undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet".(Källa: BRÅ)
RELATERADE BÖCKER
Alltid på väg
Inte ett moln så långt ögat kan nå?
Glömmer dig aldrig
Regnbågens dal
Bättre minne : memo
Tankar om nyliberalism
Horungen
Energiföretagaren : arbetshäfte
Rubrik ett till tio: Vår första novellsamling
Mellan tal och skrift : essäer om runinskrifter
Landet som icke är
Management by movement : en bok som rör dig, din organisation och er framtid
Vid nattens ände
Att inse skillnaden : Texter och tankar kring sinnesro
Klassiska biografier 14: Greve Gustaf Mauritz Armfelt ? Återutgivning av text från 1833
Murnis : idyllion
Mystiskt brödraskap - mäktigt nätverk
Mördare utan mord
Oskuld och arsenik : analyser
Kroppen : en guide för dig som bor i den