Utbildning och kunskaper i svenska : framgångsfaktorer för invandrade? eBook

Vill du läsa Utbildning och kunskaper i svenska : framgångsfaktorer för invandrade? pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Dan-Olof Roth,Olof Åslund. Att läsa Utbildning och kunskaper i svenska : framgångsfaktorer för invandrade? online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Utbildning och kunskaper i svenska : framgångsfaktorer för invandrade? Image
BESKRIVNING

Ett flertal studier har konstaterat att det finns stora skillnader på arbetsmarknaden mellan svenskfödda och olika grupper av utrikes födda. Skillnaderna har ökat kraftigt under de senaste tre decennierna och särskilt problematisk är situationen för grupper med utomeuropeiskt ursprung. En rad rapporter har också visat att dessa mönster inte kan förklaras av att vissa grupper har t.ex. lägre utbildning. Till skillnad från tidigare studier, vilka fokuserat på skillnader mellan grupper, utgår denna bok från ett individperspektiv när betydelsen av utbildning och kunskaper i svenska språket analyseras. Tjänar en person med en viss bakgrund på att utbilda sig och tillgodogöra sig det svenska språket? Analysen baseras på ny empiri som tagits fram inom projektet SNS Arbetsmarknad och resultaten är tydliga. Utbildning har stor betydelse för individens framgång på arbetsmarknaden oavsett var i världen man är född. Goda kunskaper i svenska ökar kraftigt chansen till arbete och vilken lön man kan förvänta sig. Intervjuer med arbetsgivare visar också på dessa faktorers betydelse vid anställningar. Dan-Olof Rooth är verksam vid Högskolan i Kalmar. Olof Åslund är verksam vid IFAU, Uppsala universitet.

Download Utbildning och kunskaper i svenska ...

Till följd av ökat flyktingmottagande är sfi en utbildning vars betydelse för integrationen i dagsläget är större än på länge. Behovet av språkundervisning har ökat och sfi är en utbildning som växer. Skolinspektionen har därför gjort bedömningen att undervis-ningen i svenska för invandrare behöver granskas.

FILNAMN: Utbildning och kunskaper i svenska : framgångsfaktorer för invandrade?.pdf

DIMENSIONERA: 2,79 MB

ISBN: 9789185355853

Ny Forskning: Utbildning och kunskaper i svenska ...

Utbildning i svenska för invandrare ger vuxna flyktingar och invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Genom Sfi-undervisning ska kursdeltagarna också få information och vägledning inför arbetslivet eller fortsatt utbildning.
RELATERADE BÖCKER
Hundens konstruktion, del 1
Priset på vatten i Finistère
HI-gruppen och hantverkets återkomst : svenska möbler och inredningar 1960-1966
Konsumentens skydd i handeln över landgränserna
Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden. SOU 2015:91. : Slutbetänkande från Digitaliseringskommissionen
Det är jag som äger Carnegie : maktspelet om Sveriges största investmentbank
Carl Philip : prinsen som inte fick bli kung
Saknade själar
Övervakning för rikets säkerhet : svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885-1922
Marknadsmissbrukslagen i praktiken
Valet
En vanlig historia
Älgpojken 3: Svartfallet
Universitet AB : om kommodifiering, marknad och akademi
Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria. 1991
Sophie Elkan
En enkel uppgradering
Derivator integraler och sånt - Del 1