Varför språkvetenskap? : kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter eBook

Varför språkvetenskap? : kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter-boken skrevs 2017-01-01 av författaren David Håkansson,Anna-Malin Karlsson. Du kan läsa Varför språkvetenskap? : kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida tortedellemiebrame.it. Du hittar också andra böcker av författaren David Håkansson,Anna-Malin Karlsson.
Tortedellemiebrame.it Varför språkvetenskap? : kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter Image
BESKRIVNING

Vad vill språkvetenskaplig forskning ge kunskap om? Vad vill den åstadkomma? Och var går egentligen språkvetenskapens gränser? När språkvetares forskningsintresse rör sig i allt vidare cirklar och inbegriper kultur, lärande och samhällsfenomen av olika slag, blir sådana frågor mer aktuella än någonsin. I denna antologi ger forskare från olika språkvetenskapliga fält sina svar. Författarna anlägger olika perspektiv på vad språk är, varför språk är intressant att studera och vilken typ av kunskap som språkvetenskaplig forskning kan nå. I stället för att presentera och definiera olika språkvetenskapliga deldiscipliner vill antologin lyfta fram språkvetenskapens bredd vad gäller kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter. Tanken är att texterna ska stimulera läsaren till fortsatt metateoretisk reflektion om vad språkvetenskap är och kan vara. Varför språkvetenskap? är framförallt tänkt att användas på kurser i teori och metod på högre nivåer i alla språkvetenskapliga ämnen, men kan också läsas av verksamma forskare.

Nyttan med språkvetenskap - Språkbruk

Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter ger forskare från olika språkvetenskapliga fält sitt perspektiv på vad språk är, varför det är intressant att bedriva språkvetenskaplig forskning och vilken kunskap den ger.

FILNAMN: Varför språkvetenskap? : kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter.pdf

DIMENSIONERA: 7,62 MB

ISBN: 9789144108902

PDF Håkansson, David & Karlsson Anna-Malin (red.): Varför ...

Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter ger forskare från olika språkvetenskapliga fält sitt perspektiv på vad språk är, varför det är intressant att bedriva språkvetenskaplig forskning och vilken kunskap den ger.
RELATERADE BÖCKER
Albions skogar. D. 2
Interkulturell dialog, teori och praktik
Kvalitetsarbete i vuxenutbildning
Doris
Kärlekens lagar
Lita på din tonåring : om trots och tillit
Kreativ akvarellmålning : lekfullt, färgglatt och inspirerande
Att äga, att älska
Nekromantikerns krig. D. 4, Final
Offer 55
I Marsfjällets skugga