Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget. Ds 2017:63 eBook

Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget. Ds 2017:63-boken skrevs 2017-12-22 av författaren Kulturdepartementet. Du kan läsa Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget. Ds 2017:63-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida tortedellemiebrame.it. Du hittar också andra böcker av författaren Kulturdepartementet.
Tortedellemiebrame.it Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget. Ds 2017:63 Image
BESKRIVNING

Förslag till ändringar i sametingslagen (1992:1433). Förslaget rör förutsättningarna för att bevilja Sametingets ledamöter förmåner och då särskilt pension. Föreslår också att det i sametingslagen införs en särskild bestämmelse om att Sametinget har rätt att besluta om skäliga ekonomiska förmåner för ledamöter och ersättare i Sametinget. Ds:n innehåller vidare en redogörelse för praktiska förutsättningar och kostnader förknippade med en pensionslösning för förtroendevalda i Sametinget som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid.

Styrelseordförande och styrelseledamöternas rapporter 1 ...

Departementspromemorian Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget Remissinstanser 1 Riksrevisionen 2 Ekonomistyrningsverket 3 Statens tjänstepensionsverk 4 Sametinget 5 Sveriges Kommuner och Landsting 6 Álbmut 7 Guovssonásti 8 Jakt- och fiskesamerna 9 Landspartiet svenska samer

FILNAMN: Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget. Ds 2017:63.pdf

DIMENSIONERA: 1,66 MB

ISBN: 9789138247327

Mer biogas - för ett hållbart Sverige! SOU 2019:63 ...

Departementspromemorian Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget Remissinstanser 1 Riksrevisionen 2 Ekonomistyrningsverket 3 Statens tjänstepensionsverk 4 Sametinget 5 Sveriges Kommuner och Landsting 6 Álbmut 7 Guovssonásti 8 Jakt- och fiskesamerna 9 Landspartiet svenska samer
RELATERADE BÖCKER
Upptäck Historia Lärarhandledning
Folkskollärare Snöbohms okända Gotland
Trettondagsafton
Nolde : färgstormar
Vägen mot undergången. Del 1, Från Charkov till Stalingrad
Allsvenskan enligt Lundh : makten, pengarna och tystnaden i svensk klubbfotboll
Ett köpmanshus i skärgården. D. 2
Utan invandring stannar Sverige
Corona : en pandemi som lamslog världen
Vad är värmländskt?: Mångvetenskapliga studier i den regionala identiteten