Med språket som arbetsredskap: Sju studier av kommunikation i vården eBook

Med språket som arbetsredskap: Sju studier av kommunikation i vården är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Anna-Malin Karlsson,Mats Landqvist,Hanna Sofia Rehnberg. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Med språket som arbetsredskap: Sju studier av kommunikation i vården online.
Tortedellemiebrame.it Med språket som arbetsredskap: Sju studier av kommunikation i vården Image
BESKRIVNING

Svensk forskning om språk i arbetslivet intresserar sig alltmer för vård och omsorg. Delvis hänger detta samman med en förändrad arbetssituation för de vårdanställda, som medfört ökande krav på kommunikation i arbetet. Personalen förväntas bland annat kunna dokumentera sina insatser, bemöta patienter på ett servicemässigt korrekt sätt och informera olika målgrupper om svåra eller känsliga ämnen. Texterna i denna volym handlar om flera olika yrkesgrupper inom vården: om läkare, barnmorskor, sjuksköterskor verksamma vid sjukvårdsrådgivningen, undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen samt telefonoperatörer som tar emot färdtjänstbeställningar. Detta speglar hur vårdsektorn ser ut idag: många olika kompetenser behöver samverka och kommunicera, samtidigt som de språkliga utmaningar som möter de vård-anställda blir alltmer komplicerade och krävande. Patienten sätts också i ökande grad i centrum, vilket gör att kommunikation som arbetsredskap är något som behöver medvetandegöras.Bokens författare är verksamma som språkforskare och intresserade av olika aspekter av språk och kommunikation i vården. I sina bidrag analyserar de normer som styr hur språket används i samtal och texter, liksom hur språket bygger upp och fungerar i olika kontexter. Författarna intresserar sig också för hur språkvetenskapens analysområde gränsar till och överlappar andra vetenskaper, som vårdvetenskap och samhällsvetenskap. Här framtonar ett mångvetenskapligt fält där delvis nya metoder kan behöva utvecklas. Denna utveckling är ett genomgående tema för samtliga bidrag i den här boken.

Med språket som arbetsredskap: Sju studier av ...

Med reservation för ev. ändringar p.g.a. utgången litteratur e.d. ... Sju studier av kommunikation i vården. Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola 1. Stockholm: E-print. ... Med språket som arbetsredskap. Sju studier av kommunikation i vården. Text- och

FILNAMN: Med språket som arbetsredskap: Sju studier av kommunikation i vården.pdf

DIMENSIONERA: 2,59 MB

ISBN: 9789186069537

Vad händer när språket blir allt viktigare inom vården ...

Sarangi, S 2012, Towards a communicative mentality in medical and healthcare practice. i K Anna-Malin, M Landqvist & H Rehnberg (red), Med språket som arbetsredskap: Sju studier av kommunikation i vården. Södertörns Högskola.
RELATERADE BÖCKER
Value Management - skapa värde i projekt, program och projektportföljer
Bortglömd Gud : den Helige Ande - försummad?
Lägenheten ovanför - erotisk novell
Kök : inspiration, underhåll, reparationer
Lika och unika. Religionskunskap 1-2 - Digitalt klasspaket (Digital produkt) - Om mening, värde och tro
Springpojken
Allmän fastighetsrätt : fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor
Den verkliga overkligheten
E i kubik : ytterligare nio kvantexperiment som bevisar att det är ditt heltidsgig att manifestera magi och mirakel
Stockholms sjukhem 150 år
Lars Hillersberg
Jag mötte Jesus : bekännelser av en motvilligt troende