Distribuerat ledarskap - Perspektiv, förutsättningar och möjligheter eBook

Distribuerat ledarskap - Perspektiv, förutsättningar och möjligheter-boken skrevs 2018-03-02 av författaren Alma Harris. Du kan läsa Distribuerat ledarskap - Perspektiv, förutsättningar och möjligheter-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida tortedellemiebrame.it. Du hittar också andra böcker av författaren Alma Harris.
Tortedellemiebrame.it Distribuerat ledarskap - Perspektiv, förutsättningar och möjligheter Image
BESKRIVNING

Idén om distribuerat ledarskap uppmanar oss att titta närmare på interaktionen och dynamiken i utövandet av ledarskap - i stället för att ensidigt fokusera på de som formellt leder verksamheten. Ytterst handlar distribuerat ledarskap om att utveckla och stödja professionellt samarbete i syfte att förbättra undervisningen och elevernas lärande. I sin helhet beskriver boken beståndsdelarna i en forskningsbaserad förändringsprocess. Vad innebär det att bedriva reformarbete och vilka kravs ställs på ledarskapet i en organisation? Här förs en diskussion om det distribuerade ledarskapets potential, men också dess mörka sidor. Rätt utformat överväger de  positiva aspekterna och en särskild styrka ligger i det distribuerade ledarskapets möjlighet att bygga socialt kapital och bana väg för professionella lärandegemenskaper. Det handlar om gemensamt ansvarstagande för att lära kollektivt i syfte att förändra skolans kärna - undervisningen och lärandet. Distribuerat ledarskap riktar sig till verksamma lärare och skolledare och andra aktörer som deltar i skolförbättringsarbetet.

PDF hur distribueras ledarskap för att främja utveckling och ...

ledarskap i relation till kollegor är svårare att utöva än ledarskap i relation till barngruppen vilket respondenterna beskriver som problematiskt. Vidare uttrycker respondenterna hur ett ledarskap blir synligt i vilka möjligheter varjebarn ges för att lära och utvecklas. Ett medvetet ledarskap ligger till grund för både hur ...

FILNAMN: Distribuerat ledarskap - Perspektiv, förutsättningar och möjligheter.pdf

DIMENSIONERA: 6,61 MB

ISBN: 9789144120850

Distribuerat ledarskap ny trend i bokfloden | Chef & Ledarskap

Perspektiv, förutsättningar och möjligheter Idén om distribuerat ledarskap uppmanar oss att titta närmare på interaktionen och dynamiken i utövandet av ledarskap - i stället för att ensidigt fokusera på de som formellt leder verksamheten.
RELATERADE BÖCKER
jag älskar dig på engelska målarbok 20 ritningarna lätt brukar dekorera gåva gratulationskort minnessak
Det är aldrig kört! 3
Innanför : om en mans oro i själen, ätstörning och kroppsfixering
EVANA
Underbarn
Bara jag vet vem jag är
Reformera islam
Förlora för att vinna
Genom eld och vatten
Kan vi prata med barn om allt? : de svåra samtalen
Tag plats! Dörrarna stängs
Rallarliv - Del 4 - Bro till kärleken
Proggen : musikrörelsens uppgång och fall
Acceleration, modernitet och identitet : tre essäer
Dig som jag älskat
När drömmen slår in
Hammarö sockenstämma 1708-1746