Att utveckla professionell expertis : en bok om kunskap och lärande eBook

Vill du läsa Att utveckla professionell expertis : en bok om kunskap och lärande pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Gunilla Avby. Att läsa Att utveckla professionell expertis : en bok om kunskap och lärande online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Att utveckla professionell expertis : en bok om kunskap och lärande Image
BESKRIVNING

Mot bakgrund av den ökade tilltron till evidens har betydelsen av kunskap och lärande fått en framträdande roll i samhällsutvecklingen. För att framgångsrikt kunna leva upp till de allt högre krav som ställs på professionella yrkesutövare krävs att kunskaper ständigt utvecklas och förnyas. Att bli och förbli en skicklig yrkesutövare eller med andra ord en expert handlar om förmågan att agera kunnigt, medvetet och insiktsfullt i en given situation. Professionell expertis inrymmer förmågan att förhålla sig kritiskt reflekterande till både sig själv och sin verksamhet och därmed kunna vara kompetent och ansvarstagande inom sitt yrkesfält. Boken utvecklar två grundläggande antaganden: Olika kunskapsformer berikar varandra, i själva verket skapar de varandra. Framgångsrika organisationer har förmågan att använda varierande kunskapsformer och att organisera för lärande. Att utveckla professionell expertis gör anspråk på att vara både teoretisk och praktisk. Genom att boken presenterar teoretiska perspektiv samtidigt som den introducerar praktiska verktyg vill författaren stödja just ditt professionella lärande och din expertis. Boken riktar sig huvudsakligen till studenter, chefer och praktiker inom socialt arbete, men kan förslagsvis även användas av studenter inom personalvetarprogrammet och närliggande beteendevetenskapliga ämnen med intresse för kunskap och lärande i arbetet.

Att utveckla professionell expertis - studentlitteratur.se

ATT UTVECKLA PROFESSIONELL EXPERTIS En bok om kunskap och lärande Mot bakgrund av den ökade tilltron till evidens har betydelsen av kunskap och lärande fått en framträdande roll i samhälls ...

FILNAMN: Att utveckla professionell expertis : en bok om kunskap och lärande.pdf

DIMENSIONERA: 1,41 MB

ISBN: 9789144114774

Litteraturlista

kvalitets- och utvecklingsfrågor på andra nivåer, liksom politiker, övriga chefer och vård- och om-sorgspersonal. Syftet med boken är att vara en hjälp när du och dina medarbetare implementerar nya arbetssätt som leder till en mer evidensbaserad praktik, EBP. Ytterligare en bok är publicerad för att stödja
RELATERADE BÖCKER
Framtidens fysiska butik
Vad skulle du göra om du inte var rädd? : en tunn bok om förändring och ledarskap
Sen finns bara minnen
Offerlamm
Svenska tonsättare : Emil Sjögren
Berätta.nu
AMA VVS & Kyl 12
EAT Sweden Malmö 2020
Solens Lärjunge
The big short : den sanna historien bakom århundradets finanskris
Badgäster och bedragare : ett tecknat mysterium från Hjo
Minecraft: block, pixlar och att göra sig en hacka
Klockregn
Trumpeten och Jag 1
Leva med barn
Ett andetag djupt är livet : Samlade dikter
Ett barn till låns
Karta över världen i Azoria-trilogin
En fritänkare läser Koranen