Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan. eBook

Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan.-boken skrevs 2013-08-01 av författaren Klara Dolk. Du kan läsa Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan.-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida tortedellemiebrame.it. Du hittar också andra böcker av författaren Klara Dolk.
Tortedellemiebrame.it Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan. Image
BESKRIVNING

Genuspedagogik har slagit igenom stort i förskolan. Men hur fungerar det i praktiken? Vad händer när barnen inte alltid tacksamt tar emot vuxnas välmenande försök att fostra, utan istället gör motstånd? Och hur skulle ett jämställdhetsarbete kunna se ut som inte enbart utmanar normer om »kön«, utan också normer om »barn« och »vuxna«? I Bångstyriga barn möter vi barn och pedagoger på en förskola där man aktivt arbetar med genuspedagogik, likabehandling och barns rättigheter. Boken handlar om hur vi vuxna, lärare såväl som föräldrar, försöker påverka barnen åt »rätt« håll. Om hur svårt vi har att låta barnen vara delaktiga och få makt att påverka på riktigt - och om hur barnen inte alltid låter sig styras, utan istället blir just bångstyriga. Men barnens motstånd kanske inte är ett problem, det kanske i själva verket är ett sätt att utöva demokrati? Boken vänder sig till alla som är intresserade av pedagogik och barnuppfostran i relation till makt, normer och delaktighet. Klara Dolk är verksam vid Stockholms universitet och utbildad förskollärare. Hon föreläser om genuspedagogik och normkritisk pedagogik och har bland annat medverkat i antologin En rosa pedagogik(2011). Bångstyriga barn är hennes doktorsavhandling. "Bångstyriga barn är ett viktigt bidrag till diskussionen om hur fostran av barn, även normkritisk sådan, krockar med strävan efter barns delaktighet. Många av diskussionerna i boken är intressanta, användningen av begrepp som jämställdhetsarbete, värdegrundsarbete, genuspedagogik och normkritisk pedagogik överlappar dock och det kan vara förvirrande; är det förskolans definitioner som råder, eller forskningens? Begreppsapparaten hindrar dock inte Klara Dolks avhandling från att vara en tankeväckande samtidsskildring av förskolans goda föresatser, och av hur metoderna som implementeras inte alltid når hela vägen fram." Ann Werner, Pedagogiska magasinet

Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i ...

Syftet med studien är att undersöka de spänningar och konflikter som uppstår i relationen mellan barn och vuxna i samband med svenska förskolors arbete med värderingar, där man aktivt och medvetet arbetar med att förbättra jämlikhet, jämställdhet och deltagande på förskolan. Studien fokuserar på makt, normer, ålder, delaktighet ...

FILNAMN: Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan..pdf

DIMENSIONERA: 7,56 MB

ISBN: 9789170377259

Bångstyriga barn - Klara Dolk - ebok (9789174414264 ...

LIBRIS titelinformation: Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan / Klara Dolk.
RELATERADE BÖCKER
Analfabeten
Fädernesland
Skärgårdens växter och djur
Pan Tadeusz :
Matematik : konsten att skapa förståelse för matematiken
Från Orfeus till Eurydike
Törnrosens bok : duodesupplagan
Etik : människa, moral, mening : en introduktion
Det var en gång en mor
1873
Bordel de mode ? Kläder som kultur och personligt uttryck: Shoppingkultur och manufaktur
Rena hem på smutsiga villkor? : hushållstjänster, migration och globalisering
I dimma dold :