Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården eBook

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården-boken skrevs 2015-08-26 av författaren Peter Gøtzsche. Du kan läsa Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida tortedellemiebrame.it. Du hittar också andra böcker av författaren Peter Gøtzsche.
Tortedellemiebrame.it Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården Image
BESKRIVNING

De stora epidemier av smittsamma sjukdomar som förr kostade så många liv är idag under kontroll i de flesta länder. Vi har lärt oss att förebygga och behandla aids, tuberkulos, kolera, malaria och pest. Dessvärre lider vi istället av två andra starkt dödliga epidemier som männi skan själv har skapat, nämligen bruk av tobak och receptbelagda läkemedel. USA och Europa - som har den högsta me dicinkonsumtionen - är läkemedel den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer. Men detta märkliga förhållande att preparat som påstås bota dödar så många får emellertid sällan den uppmärksamhet det förtjänar. Om en lika farlig epidemi hade orsakats av ett nytt virus skulle vi förmodligen göra allt för att få bukt med den. Politiker skulle tävla om att vidta drastiska åtgärder. Medier skulle larma på löpsedlar. I Dödli ga medi ciner och organiserad brottslighet visar den danske professorn, läkaren och forskaren Peter C. Gøt zsche inte bara hur läkemedels företagen har korrumperat hälso- och sjukvårdssys te met, utan också hur de använder sig av samma olagliga metoder som den organiserade brottsligheten, maffian, för att kunna sälja än nu mera av sina (dödliga) läkemedel. I ett avslutande kapitel pekar författaren på de radikala reformer som krävs av myndigheter, patientföreningar, läkarorganisationer och undervisningsinstitutioner för att att återskapa en läkemedelsdistribution som går att lita på. Dödliga medi ciner och organiserad brotts lighet är en av de tyngs ta anklagelseakter som någonsin riktats mot läkemedelsindu strin. OM FÖRFATTAREN Peter C. Gøtzsche är specialistläkare inom internmedi cin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han är en av grundarna av Cochrane-samarbetet - ett globalt oberoende nätverk av forskare som arbetar med att ta fram evidens baserad läkemedelsinformation - tillika föreståndare för dess nordiska gren i Köpenhamn. Peter C. Gøtzsche har publicerat fler än 50 papers i världens 5 mest välrenommerade vetenskapliga tidningar, British Medical Journal, Lancet, Journal of the American Medical Association, Annals of Internal Medicine samt New England Journal of Medicine . Hans vetenskap liga arbeten har citerats över 10 000 gånger. 2012 utgav han boken Mammo graphy Screening: Truth, Lies and Controversy (Radcliffe), som starkt har bidragit till att förändra synen på mammo grafi, i mer kritisk riktning. Hösten 2015 ut ger han en uppföljare till Dödliga mediciner: Deadly Psy chia try and Organised Denial (Radcliffe) som kommer att pub liceras av Karneval förlag på svenska 2016. www.deadlymedicines.dk UR FÖRORDET AV DRUMMOND RENNIE (Drummond Rennie är redaktör för Journal of the American Medical Association) Det finns hundratals vetenskapliga studier om läke medelsindustrins negativa påverkan på forskningsprocessen och om att branschen alltför ofta använder sina väldiga rikedomar till att motarbeta de patientintressen som den påstår sig värna. Jag har själv bidragit till allt detta. Vad är då det nya med denna bok, som gör den värd att lägga uppmärk samhet på? Svaret är enkelt: författarens enastående vetenskapliga kompetens, forskningskapacitet, integritet, sanningslidelse och mod. Gøtzsches erfa renhet sak nar motstycke. Han har som läkemedels konsult arbetat med försäljning åt läkemedelsföretag, prac kat på läkare piller och varit produktchef. Han är läkare och medicinforskare och har byggt upp ett förnämligt rykte som ledare för Nordic Cochrane Center. När han talar om bias (snedvridning) base rar han det på decennier av ingående forskning som har publicerats i tidskrifter efter referentgranskning (peer review). Han har bred förståelse för statistiken som används för att påvisa bias och analysera resultat av kliniska försök. Han hör till pion järerna inom utvecklandet av systema tisk, stringent genomgång och metaanalys av rap porter om

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur ...

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården | Peter Gøtzsche, Ulrika Junker Miranda | ISBN: 9789187207372 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.

FILNAMN: Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården.pdf

DIMENSIONERA: 1,35 MB

ISBN: 9789187207372

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur ...

Osta kirja Dödliga mediciner och organiserad brottslighet: hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården Peter Gøtzsche (ISBN 9789187207372) osoitteesta Adlibris.fi. Ilmainen toimitus yli 16,90 euron tilauksiin.
RELATERADE BÖCKER
Ridturen
Jag talar till de döda
Joel Sallius : samhällsbyggaren
Grått berg : noveller
Förlorade själar
Och varje morgon blir vägen hem längre och längre
I skuggan av fanan
Lotten
Rainbow Dash och Daring Do-dubbelutmaningen
Drömmarnas bro
Locus Celebris : Dalby kyrka, kloster och gård
Sydafrika
Legenden om julrosorna