Hydraulik : för samhällsbyggnad eBook

Hydraulik : för samhällsbyggnad är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Mia Bondelind,Steffen Häggström. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Hydraulik : för samhällsbyggnad online.
Tortedellemiebrame.it Hydraulik : för samhällsbyggnad Image
BESKRIVNING

Hydraulik för samhällsbyggnad riktar sig främst till studenter på civil- och högskoleingenjörsprogram för väg-och vattenbyggnad, byggteknik och samhällsbyggnad men också till verksamma ingenjörer inom VA-området. Läs mer Vårt samhälle är helt beroende av säker tillgång på och hantering av vatten. För att klara det krävs kunskap om framför allt vattnets mekaniska egenskaper - hydraulik. Boken syftar dels till att skapa förståelse för grundläggande begrepp och fenomen i hydrauliken, dels till att ge en säker grund för användning av beräkningsmetoder och modeller. Den innehåller många konkreta exempel och text och bild integreras konsekvent. Exemplen ger en koppling mellan teori och verklighet samtidigt som de återger en stor del av det samlade kunskapsstoffet. I kursenkäter har bokens förlaga och den första upplagan fått genomgående bra omdömen, vilket visar att angreppssättet varit framgångsrikt. Om författarna Mia Bondelind är programansvarig för Samhällsbyggnadsteknik samt Väg och Vattenbyggnad på Chalmers tekniska högskola. Hon har framgångsrikt tagit över hydraulikkurser på Chalmers tekniska högskola efter att under några år ha drivit dem tillsammans med Steffen Häggström. Steffen Häggström, numera pensionär, har i över 25 år undervisat i hydraulik som universitetslektor på Chalmers tekniska högskola. Han var starkt engagerad i frågor som rör pedagogiken i ingenjörsutbildningen och en av de första att belönas med Chalmers pedagogiska pris.

Hydraulik : för samhällsbyggnad - Mia Bondelind, Steffen ...

"Hydraulik för samhällsbyggnad" av Steffen Häggström. Bra skick, inga anteckningar. Frakt tillkommer.

FILNAMN: Hydraulik : för samhällsbyggnad.pdf

DIMENSIONERA: 2,55 MB

ISBN: 9789147113446

Hydraulik för väg-, vatten och samhällsbyggnad av Liber ...

Steffen Häggström: Hydraulik för samhällsbyggnad. Upplaga 1, 2009 Liber. Eller Mia Bondelind och Steffen Häggström Hydraulik för samhällsbyggnad. Upplaga 2, 2018 Liber; Exempelsamling för kursen Vattenresurser och hydraulik. Avdelning Vatten Miljö Teknik, WET, insti­tutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers ...
RELATERADE BÖCKER
Skyddsvärd skog
Lukten av min egen rädsla
Cykelkartan Blad 7 Sydvästra Småland : Skala 1:90 000
Blodlokan
Smittsamt : en kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer
Av ren lust: Jointen
Taras Bulba
Ny chef
Diagnoser
Två bullor mot Martin Luther : Exsurge Domine och Decet Romanum Pontificem
De vilda svanarna - Djiki wabendje. Tvåspråkig barnbok efter en saga av Hans Christian Andersen (svenska - polska)
Vem var Helmut Giese? : på spaning efter en far
Kärleksvisor till barnet inkl cd
Könspolitiska nyckeltexter II. Från befolknings... 1930-2002
Förlorad barndom: En sann historia