Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet eBook

Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Hélène Sandmark. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet online.
Tortedellemiebrame.it Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet Image
BESKRIVNING

Vägen till jämställdhet är lång och än har vi inte nått målet. Den politiska viljan och de sociala normer som styr mäns och kvinnors vardagsliv är ännu inte riktigt i fas. Den könsuppdelade arbetsmarknaden i Sverige betyder lägre löner för kvinnor och mer deltid. Det här skapar ett beroendeförhållande till en partner som har inkomster från ett heltidsarbete eller till bidragsberoende. Kvinnor har en större total arbetsbörda med både betalt och obetalt arbete, eftersom de fortfarande utför mer av det obetalda arbetet i hemmet och med barnen. Vi vet redan att hälsan är bättre i jämställda samhällen, vilket gör det angeläget att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i det svenska samhället för att förbättra kvinnornas hälsa. Antologin ger också den officiella statistiken om den svenska arbetsmarknaden i ett könsperspektiv och visar hur det hälsofrämjande arbetslivet ser ut. Vad hälsa innebär och hur den ska förstås visas med utgångspunkt i den franske filosofen Merleau-Pontys beskrivning av människan. En beskrivning som utmanar den traditionella biomedicinska förklaringsmodellen. Riskfaktorer för långtidssjukskrivning hos kvinnor i befolkningen och i karriäryrken lyfts fram i boken, liksom förutsättningarna för en hållbar arbetsförmåga över tid. Faktorer som påverkar invandrade kvinnors hälsa i arbetslivet i perspektiven av kön och etnicitet visas också. Vill du veta om arbetsbetsmiljölagen och om dess tillämpning är könsneutral? Om kvinnors värk är en sanning eller en konsekvens? Eller om betydelsen av kön i arbetsorganisationer och hur ledarskap utövas av män och kvinnor? Läs boken!

PDF Kursplan Folkhälsovetenskap, Hälsa i arbetslivet, 30 ...

Forskning tyder på att kvinnor uppvisar en gränslöshet mellan sig ... utan också andra samhällsklasser påverkar arbetsmiljön och dess betydelse för arbetstagarens hälsa. På liknande sätt som man kan se skillnader mellan kvinnor och män påvisas även ... Det behövs fler olika perspektiv för att se hälsa i arbetslivet.

FILNAMN: Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet.pdf

DIMENSIONERA: 4,80 MB

ISBN: 9789144070469

Hållbart arbetsliv ur ett genusperspektiv

Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet / Hélène Sandmark (red.). Sandmark, Hélène, 1951- (redaktör/utgivare) ISBN 9789144070469 1. uppl. Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2011 Tillverkad: Spanien Svenska 257 s. Bok
RELATERADE BÖCKER
Nattsidan
Gosedjuren: En novell ur När börjar det riktiga livet?
En tablett till natten
OBS: Flirt
Den gränslösa välfärdsstaten
Boken om vår karma
Levande campus : utmaningar och möjligheter för Södertörns högskola i den nya regionala stadskärnan i Flemingsberg
Gömda Land
Lek och allvar : 30 texter med inspiration från Britt G. Hallqvists böner och psalmer
OEI # 77-78 Berg & infrastruktur
Tyska öden : om min mors tyska släkt
Spotlight 6 Textbook
Paris. Kärlek. Ost.
Ett starkt personligt varumärke : din vassaste konkurrensfördel
Sånt är livet!
Den försvunna dagboken
Bujinkan Dojo Shinden Kihon Gata: De fundamentala övningsformerna i Bujinkan Dojo
När horisonten flyttar sig
Torpaligan